PROJECTEN DIENSTEN over pencill

uniforme huisstijl POM


De POM West-Vlaanderen is een autonoom agentschap dat het economische beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert.

De doelstelling was om alle bestaande logo’s van initiatieven en projecten die geïnitieerd worden vanuit de POM West-Vlaanderen, om te vormen in de huisstijl van de POM West-Vlaanderen. De provinciale herkenbaarheid diende hierin meegenomen te worden. Ook diende er een format opgemaakt te worden zodat toekomstige logo’s in dezelfde lijn ontwikkeld konden worden.

Klant
POM West-Vlaanderen

Jaar
2017

Diensten
COMPLETE BRAND UPDATE

Website

pomwvl.be

uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM