PROJECTEN DIENSTEN over pencill

uniforme huisstijl POM


De POM West-Vlaanderen is een autonoom agentschap dat het economische beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert.

De doelstelling was om alle bestaande logo’s van initiatieven en projecten die geïnitieerd worden vanuit de POM West-Vlaanderen, om te vormen in de huisstijl van de POM West-Vlaanderen. De provinciale herkenbaarheid diende hierin meegenomen te worden. Ook diende er een format opgemaakt te worden zodat toekomstige logo’s in dezelfde lijn ontwikkeld konden worden.

pomwvl.be


JAAR: 2017
OPDRACHT: COMPLETE BRAND UPDATE
KLANT: POM West-Vlaanderen


uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM