PROJECTEN DIENSTEN over pencill

uniforme huisstijl POM

2017 | COMPLETE BRAND UPDATE


De POM West-Vlaanderen is een autonoom agentschap dat het economische beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. De doelstelling was om alle bestaande logo’s van initiatieven en projecten die geïnitieerd worden vanuit de POM West-Vlaanderen, om te vormen in de huisstijl van de POM West-Vlaanderen. De provinciale herkenbaarheid diende hierin meegenomen te worden. Ook diende er een format opgemaakt te worden zodat toekomstige logo’s in dezelfde lijn ontwikkeld konden worden.

pomwvl.be


JAAR: 2017
OPDRACHT: COMPLETE BRAND UPDATE
KLANT: POM West-Vlaanderen


uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM uniforme huisstijl POM


Nice, ik wil dit ook!